In de 100 jaar dat de NKvB  nu bestaat, (Van Vakbond naar Vereniging van Individuele Leden),
zijn er een aantal belangrijke veranderingen opgetreden in (de omgang met) beeldhouwkunst:

Dit is de eerste aflevering van het journaal van de voorbereidingen voor de viering van het 100 jarig bestaan van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers.
De bedoeling van dit weblog is een logboek bij te houden van alle ontwikkelingen die tenslotte zullen leiden tot de viering van het jubileum. Het krijgt dus de vorm van een verslag met de mogelijkheid voor alle kringleden om te reageren op de artikelen. Daarmee hoop ik een zo groot mogelijke openheid te scheppen en bovendien de Kringleden zoveel mogelijk invloed te laten uitoefenen. Hoor en wederhoor zijn bedoeld om een optimale transparantie te scheppen tijdens het organisatieproces.